Analogt- fra min mor sine gamle negativer og bilder.
© Jon S√łegaard
Mor med storebror Tom. Oslo sommer 1955.