Analogt- fra min mor sine gamle negativer og bilder.
© Jon Søegaard
Tante Kitty og sønn. 1954.