Analogt- fra min mor sine gamle negativer og bilder.
© Jon Søegaard
Gøy på landet, men også litt skummelt. Sommer 1958.