Analogt- fra min mor sine gamle negativer og bilder.
© Jon Søegaard
Ringgata, Tøyen, sommer 1958.