Analogt- fra min mor sine gamle negativer og bilder.
© Jon Søegaard
Morfar i spisestuen. Fra fredsdagene våren 1945.