© Jon Søegaard
Morfar i spisestuen. Fra fredsdagene våren 1945.