© Jon Søegaard
"God aften, venn, jeg ser du kommer atter". Aftensolen sørget for dette møtet mellom det lille rognetreet og grana. Tenkte umiddelbart på Jens Bjørneboe sitt dikt "Besøk", da jeg tok bildet.